HOME | AKTUELL | FIRMENGESCHICHTE | ARCHIV 


FIRMENGESCHICHTE


2000 – Gründung der Einzelfirma baumed bauleitungen durch Heinz Hafner

2019 – Änderung der Gesellschaftsform in eine Aktiengesellschaft Baumed Bauleitungen AG durch Heinz Hafner

2020 – Daniel Düring beteiligt sich an der Aktiengesellschaft

© baumed | All rights reserved - Alle Rechte vorbehalten - Tous droits réservés